INFRAMAG
CCT Carcontrain
Steel-Line
OPS-Infrastrukture

JÄRNVÄGEN SKAPADE VÅRT INDUSTRIALISERADE SVERIGE

DEN NYA MODERNA, ENERGIEFFEKTIVA, MILJÖVÄNLIGA, INDUSTRIELTT MODULUPPBYGGDA JÄRNVÄGEN SKAPAR NÄSTA GENERATION AV VÅRT FRAMTIDA INDUSTRIALISERADE SVERIGE

AMCCT SKAPAR

framtidens moderna infrastruktur, med minimal energiåtgång och liten påverkan på vår miljö.

FÖRBLIR MODERN ÄVEN NÄSTA SEKEL

FRAMTIDENS PERSON- OCH GODSTRANSPORTER PÅ STÅLBROBANOR

Framtidens järnvägar för person och gods går på stålbrobanor på pelare. Vi bygger dessa snabbt, enkelt, och billigare än alla våra konkurrenter. Det sker med industriellt tillverkade stålmoduler som sätts ihop på plats. En mycket kortare byggtid innebär stora samhällsekonomiska vinster. Människor, trafik och djur kan röra sig fritt under brospannen utan olycksrisk.

Vi kan montera upp brobanorna, och även montera ned och flytta dessa till annat ställe. Stålmodulerna kan smältas ned för att tillverka andra stålprodukter. Allt återandvändbart och miljövänligt. Vi gräver inte sönder landskapet utan kan återställa det i sitt forna skick och vi producerar inget fyllnadsmaterial i framtiden.

INFRAMAG MAGNETBURNA TÅG

Vi har utvecklat en helt ny teknik att förflytta tåg i det närmaste friktionsfritt på en stålbrobana. Magnetiska fält bär upp fordonen på spåret. Magnetburna enheter kan installeras från början eller när tiden anses mogen.

Den extremt låga energiåtgången kombinerat med litet slitage och mycket låga underhållskostnader talar för att att bygga in magneterna från början.

Persontransporter sker i hastigheter kring 400 - 600 km/h och godstransporter mellan 200 - 350 km/h.

En stor fördel är att vanliga tåg kan färdas på den magnetförsedda rälsen, och magnetförsedda tåg kan färdas på konventionella spår. Detta sparar resurser och möjliggör en successiv övergång.

Länk till sidan om InfraMag (länk)

GODSTRANSPORTER OCH GODSHANTERING FINNS I ETT SYSTERBOLAG

Dagens godshantering och transporter kan utvecklas mycket och därför har vi lagt all den verksamheten i ett systerbolag för att där kunna optimera på utvecklingsområdet. Inom företaget finns mycket erfarenheter från utveklingsprojekt inom området, både nationellt och internationellt.

Klicka på länken nedan så kommer du till:
CCT Intermodal Sweden AB