Återvinning av allt material

*  om förutsättningar förändras kan tågbanan monteras ned och monteras upp på annan plats
*  stålet kan smältas ner och användas till nya ändamål
*  marken under tågbanan kan lätt återställas

Var rädd om vår miljö

Inget material användes som inte kan återanvändas. Vi är rädda om vår miljö och vi producerar inte en massa fyllnadsmaterial om inte spårbanorna användes. De kan flyttas till annat ställe eller smältas ned till nytt stålmaterial. Inget går förlorat och inget belastar vår miljö som avfallsprodukter!