InfraMag på Inlandsbanan Gällivare - Kristinehamn

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i persontransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för godstransporter.

Inlandsbanan finns där och bedriver en tillvaro som turistlinje med ålderstigen utrustning och dåligt publikunderlag för att kunna motivera dess existens. Kanske skulle en kombination av gods utefter linjen kunna ge nytt liv åt inlandsbanan. De orter som finns med är bara ett förslag och kan enkelt ersättas med annan ort.

Sammanställning Gällivaru - Kristinehamn

Inlandsbanan InfraMag
Blandat 320 km/h
Blandat 5 stopp
Inget att jämföra med 4 tim 10 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Gällivaru och Kristinehamn