Extremt kort byggtid!

C:a 5 år för hela Sverige förhandlarnas järnvägsutbyggnad

*  Bygge med moduler tillåter att arbetet kan starta samtidigt på ett stort antal platser och endast                                  betongfundamenten till pelarna gjuts på plats
*  Lätta brobalkar 35 ton och pelare är enkla att transportera till byggplatsen
*  Flera tillverkare kan engageras för produktion av moduler
*  Beprövad teknik och material

Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

Några bilder som visar olika stadier i byggnationen av en ny tågbana

Öppen för trafik

Det beräknas att arbetslag kan färdigställa 4 x 30 m höghastighetsbana per skift vilket ökar banlägden med 120 m för varje dag eller skift som arbetena pågår.