Godstransporter Malmö - Göteborg - Oslo

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i godstransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De terminaler som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.

Sammanställning Malmö - Göteborg - Oslo

Green Cargo och NSB CCT Intermodal  CCT Intermodal
Blandat 225 km/h 320 km/h
Blandat 8 stopp 8 stopp
ca 8 tim (osäkert) 4 tim 36 min 3tim 56 min

Sammanställning Malmö - Göteborg

Green Cargo CCT Intermodal CCT Intermodal
Blandat 225 km/h 320 km/h
Blandat 4 stopp 4 stopp
ca 3  tim 30 min (osäkert) 2 tim 11 min 1 tim 56 min

Sammanställning Göteborg - Oslo

Green Cargo och NSB CCT Intermodal CCT Intermodal
Blandat 225 km/h 320 km/h
Blandat 3 stopp 3 stopp
4 tim 30 min, (osäkert) 2 tim 15 min 1 tim 50 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Malmö och Oslo