InfraMag tåg mellan Malmö - Göteborg - Oslo

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i persontransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för godstransporter.

Sammanställning Malmö - Göteborg - Oslo

SJ InfraMag
Blandat 450 km/h
Blandat 8 stopp
ca 7 tim 17 min 2 tim 07 min

Sammanställning Malmö - Göteborg

SJ InfraMag
Blandat 450 km/h
Blandat 4 stopp
ca 2  tim 12 min  1 tim 04 min

Sammanställning Göteborg - Oslo

SJ InfraMag
Blandat 450 km/h
Blandat 3 stopp
4 tim 30 min 1 tim 03 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Malmö och Oslo