Miljösmarta lösningar

Miljösmarta lösningar har positiv inverkan på människor, djur och natur

*  Terrängen utmed tågbanorna påverkas relativt lite och även vissa känsliga områden i städer och på landsbygd         kan tas i anspråk
*  Höjden på pelarna kan anpassas efter behov: i stadsmiljö kan en station vara i marknivå eller på pelare som S-        bahn i Berlin och detsamma gäller för omlastningsstationer utmed stambanorna
*  Eldrift på spår ger betydligt lägre utsläpp av gaser och partiklar än lastbil och flyg
*  Både tåg och lastbilar förbrukar energi för att övervinna luft- och rullmotstånd, men ett tåg kan köra 50 km på      samma energimängd som en diesel lastbil förbrukar för 1 km, och 25 km jämfört med en eldriven lastbil
*  Spåren kan förberedas för nya friktionsfria fordon (InfraMag) med så liten energiförbrukning att tågen kan              drivas med batteri
*  Loket utformas med en nos som ett flygplan med litet luftmotstånd och luftkudden framför loket pressas ner        mellan spåren

Var rädd o​m energin

Vi har slösat tillräckligt med energi och dessutom förstört vår miljö till stora delar. Det måste bli ett slut på denna storskaliga energikatastrof. Flytta över transporterna till att utföras med spårbundet transportsätt. Det är det enda som kan möta framtidens miljö och energikrav.