Godstransporter Stockholm -Åland - Helsingfors

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i godstransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De terminaler som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.

En snabb höghastighetsbana som går direkt mellan huvudstäderna i Sverige och Finland. Passerar Åland på vägen. Höghastighetsjärnvägen går både i tunnel under bottenviken men också på broar. Vi har skisserat på ett möjligt upplägg och du finner den skissen ovan.

Det betyder att åker godset 08:00 från Stockholm så är det i Helsingfors redan 10:43 med den snabbaste förbindelsen. Betyder också att tåget hinner göra många turer tur och retur resor under dagen. Stannar dessutom på både Norrtälje och Arlanda.

Det finns också förslag på en snabblinje mellan STOCKHOLM - HELSINGFORS som går runt hela bottenviken och den hittar du här

Sammanställning Stockholm - Åland  -Helsingfors

Green Cargo  CCT Intermodal  CCT Intermodal
Finns inte 225 km/h 320 km/h
Finns inte 4 stopp 4 stopp
Finns inte 3 tim 25 min 2 tim 43 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm Åland och Helsingfors