Godstransporter Stockholm -Oslo

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i godstransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De terminaler som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.

Sammanställning Stockholm - Oslo

Green Cargo  CCT Intermodal  CCT Intermodal
Blandat 225 km/h 320 km/h
Blandat 7 stopp 7 stopp
ca  6 tim 32 min + väntetider 4 tim 20 min 3 tim 33 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm och Oslo