InfraMag tåg mellan Stockholm -Oslo

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i persontransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för godstransporter.

Sammanställning Stockholm - Oslo

SJ och NSB InfraMag
Blandat 450 km/h
Blandat 7 stopp
ca  6 tim 32 min + väntetider 1 tim 45 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm och Oslo