Godstransporter Sundsvall - Trondheim

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i godstransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De terminaler som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.

Sammanställning Sundsvall - Trondheim

Green Cargo och NSB CCT Intermodal  CCT Intermodal
Blandat 225 km/h 320 km/h
Blandat 6 stopp 6 stopp
ca  6 tim + väntetider 3 tim 34 min 2 tim 56 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Sundsvall och Trondheim