InfraMag tåg mellan  Sundsvall - Trondheim

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i personstransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för godstransporter.

Sammanställning Sundsvall - Trondheim

SJ och NSB InfraMag
Blandat 450km/h
Blandat 6 stopp
ca  6 tim + väntetider 1 tim 35 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Sundsvall och Trondheim