AMCCT AB kommer att ha sitt verksamhetsområde med fokus på industriellt producerade stålbrobanor som enkelt monteras till färdiga stålbrobanor

Vi har utvecklat ett helt nytt sätt att bygga järnvägar och som har framtiden för sig. Vi bygger dessutom på landbroar och frigör stora delar av den mark där järnvägen dras fram. Vi gräver inte sönder landskapet och gör det fulare med enorma diken mellan två sidor av järnvägen. Stänger av trafiken, stänger möjligheter för djuren att fritt använda landskapet. Vi är rädda om människan, djuren och miljön. 

Vi bygger den nya järnvägen snabbt och vilket betyder mycket ekonomiskt. Vi kan montera upp den men vi kan också montera ned den och flytta den vid behov. Vi bygger av material som är återandvändbart och inget går förlorat. Allt an smältas ned och bli till nya stålprodukter. Vi producerar inte heller något framtida fyllnadsmaterial.

Vi har delat upp våra arbetsområden i skilda företag och där varje företag skall koncentrera sig på ett speciellt arbetsområde. Stålbrobanornorna ligger inom AMCCT AB. Framdrivning av magnetuppburna tåg finns hos InfraMag AB (länk) och den framtida intermodala godshanteringen finns hos CCT Intermodal Sweden AB (länk).

Beträffande våra samrbetspartner kommer vi att lägga upp information under fliken "information".