Elvägar ett helt vansinningt projekt!

Elvägar ett projekt som måste anses vara ett stort slöseri med skattemedel. 
Att lastbilindustrin försöker få till elvägar är helt naturligt då det är omöjligt att bedriva godstransporter, långväga med lastbilar. Att utrusta fordonen med batterier för att utföra transporterna är fysikaliskt helt omöjligt och inom rimliga gränser.

Batterivikter på över 100 ton per ekipage skulle krävas och det är ju helt omöjligt. Därför började man kopiera järnvägen med lastbilar med egna strömavtagare och med luftleningnar precis som järnvägen.

Helt fel väg att gå framåt i utvecklingen

Vilken fara för allmänheten då en högspänningsledning kan ramla ned över andra trafikanter. Tester har gjorts men sen har det varit tyst om resultaten.

Kanske har man tagit sitt förnuft till fånga. Dessutom måsta lastbilen vara försedd med batterier som tillför elkraften när man lämnar den väg som har blivit elektriferad. Elplattor i vägarnaEtt annat alternatis som man testar är att lägga ned elslingor i vägen och induktivt överföra energin till lastbilen. Effekten är dock betydligt lägre varför fordonet bör köra längre sträcka för att bli uppladdade.

Fel väg att gå och möta framtiden Godset skall frakta på järnväg och inte på lastbilar

Energiuttaget för att frakta på järnväg är             ca 2
Energiuttaget för att frakta med el lastbilar         ca 35 - 45

Hastigheter att förflytta med lastbilar                   ca 90 km /h
Hastigheter att förflytta med järnväg                    ca 200 - 320 km/h 

Varför skall man utveckla en transportteknik som är 35 -45 ggr dyrare att frakta med och till 3 ggr långsammare att transportera än järnvägen.

Elvägar ett hel​vansinnigt  projekt!

Varför skall man utveckla en transportteknik som är 35 - 45 ggr dyrare att frakta med och till 3 ggr långsammare att transportera än järnvägen. Järnvägen hör till framtiden, det gör inte långväga transporter med lastbil.