I Sverige finns ingen fri forskning!

Hur kan staten tillåta detta och att det fortfarande pågår? År 1994 gjorde dåvarande regeringen en regeringsdeklaration där man sköt till 500 miljoner per år till lastbilsindustrin om fordonsindustrin sköt till motsvarande belopp. Därmed bildades FFI (Fordonsteknisk Forskning och Innovation, skall ta tillvara fordonsindustrins intressen).

Denna utbetalning har sedan fortsatt varje år till den välmående lastbilsindustrin. 

Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnov​a

Vi har tre myndigheter som skall hantera ansökningar om stödbelopp till forskning och utveckling inom området transport och logistik.

Idag är denna hantering absurd då lastbilarna lobby organisation har sett till att inom de tre verken finns en avdelning som just heter FFI.

Det är ett smart drag av bildsidan att på detta sätt få kontroll över de ansökningar som kommer till de tre verken och att man dessutom kan påverka de beslut som skall tas.

Hur kan detta vara möjligt att staten accepterar detta. Det finns åtskilliga mycket bra projekt inom järnvägsforskning som har fått avslag med mycket konstiga motiveringar.


Här har man tillåtit att FFI har medverkat och styrt de projekt som skulle kunna få medel och vilka som har avslagits på FFI:s rekommendationer. SKANDAL! 


EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 

saxat ur besluten:
- att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. 
- lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. 
- alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 
- dessutom har man beslutat att när-flyget < 500 km skall ersättas med snabbtåg

- elvägar och lastbilar inget för EU
- och mycket mer, här kan du hämta beslutsunderlaget på 155 sidor (svenska)  LÄNK

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som EU har stipulerat, kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land.  Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​  

Summerat och råd till politikerna!

  Stoppa genast den årliga utbetalningen på 500 miljoner. Den kan utnyttjas till något bättre än att stoppa den till lastbilsmaffian.

Avveckla FFI avdelningarna på de tre myndigheterna Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova. Dom har genom åren kraftigt snedvridit forskningen till lastbilarnas fördel och kraftigt reducerat utvecklingen på järnvägssidan.


Detta borde helt klart vara ett uppslag för "Uppdrag granskning!" 

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening:

För framtidens utvecklingar och nytänkande!