Avsevärt förenklad samhällsplaneringen som sänker kostnaderna

Avsevärt förenklad samhällsplanering

*  Med räls på pelare blir markinköpen billigare, eftersom mindre mark krävs och verksamheter i städer samt jord- och ​skogsbruk kan fortgå obehindrat
*  Befintliga stationer i städer kan ligga kvar och lätt att finna plats för omlastningscentraler utmed banan
*  Snabbare tillståndsgivning
*  Låg bullernivå från tåg: med inbyggt bullerskydd i brobanan, stålbroar fyllda med en massa, och rälsen fästade i ljuddämpande material
*  Skillnader i åverkan på odlingslandskap och samhällen belyses i bildparen ovan och nedan med det breda spårområdet. Tåg på pelare har alla fördelar

Militära- och försvartekniska aspekter

*  Brobanan är byggd i stål som ett lego, och kan monteras ner och återanvändas. Vid terrorattack kan den snabbt byggas upp igen och trafiken                      återupptas
*  Sabotage eller sprängd sektion av brobanan kan snabbt ersättas med en ny, eftersom den består av sammansatta legodelar i stål
*  Allt kan transporteras med tåg / lastbil och allt är hanterbart med utrustningar som finns på marknaden idag

tillbaka till inledning

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening: