AMCCT AB - För en snabb spårbunden framtid

Intermodala Transporter

Många hade hoppats på att intermodala trahnsporter skulle få effekt både på miljön på ett positivt sätt samt ge lägre transportkostnader. Nu blev det inte så utan kostnader för att köra intermodalt är oansvarigt högt och det finns förklaringar varför.

Bilden ovan visar på två fundamentala fel inom de intermdala transporterna

1. de onormalt dyra och otympliga containerkanarna som användes vid hantering av containers och semitrailers
2. enhetslasten semitrailer skulle inte finnas inom detta segment, utan det skall bara vara containers och växelflak.

Sedan ger utformningen och hanteringsutrustningar kravet att det måste vara ledninhgsfritt område. Det skapar att en rangering av vagnarna måste komma in till terminalen. Ett avbrott i den logistiska kedjan och för till både tidsförseningar och höga omlastningskostnader.

Vi hat tagit fram en enkel video som förklarar vad som är fel på de intermodala transporterna samt hur vi enkelt löser detta med vår utveclade hanterings teknik "myra". Nedan finns den video som du kan ta del av.