Extremt kort byggtid!*  Bygge med moduler tillåter att arbetet kan starta samtidigt på ett stort antal platser och endast betongfundamenten till pelarna gjuts på plats.Vi har
    också utvecklats ett annat sätt att grundlägga pelare utan att använda betong.
*  Lätta brobalkar 35 ton och pelare är enkla att transportera till byggplatsen. Till den snabbaste tågbanan för enbart person transporter väger                        brobalkarna 28 ton.
*  Flera tillverkare kan engageras för produktion av moduler
*  Beprövad teknik och material

Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

C:a 5 år för hela Sverige förhandlarnas järnvägsutbyggnad

Några bilder som visar olika stadier i byggnationen av en ny tågbana

Öppen för trafik

Det beräknas att arbetslag kan färdigställa 4 x 30 m höghastighetsbana per skift vilket ökar banlägden med 120 m för varje dag eller skift som arbetena pågår.

tillbaka till inledning

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening: