Byggtid, kostnad och ekonomi för tågbanor 250 - 320 km/h

Syftet med att införa tågbanor är att korta restider och snabba upp transporterna. Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

Kostnaderna för att anlägga en tågbana omfattar allt från att köpa in mark och utföra markarbete till att tillverka och montera moduler. Genom att stål modulerna tillverkas industriellt och monteras på plats, minimeras kostnaden för tillverkningen. Likaså undviker vi vägfrakter av stora mängder ballast jämfört med ett banvallsbygge. Markarbetet för ett fundament till en pelare är väsentligt mindre än att anlägga en stabil banvall – och det är enklare att justera pelare vid framtida sättningar i marken.

Snabba persontransporter mellan orter kräver att stationerna ligger centralt i städerna. Annars måste resenären byta färdmedel minst en gång till vid start och mål, vilket förlänger restiden väsentligt. Det går att behålla nuvarande stationer, om man låter de nya spåren vila på pelare, vilket innebär stora besparingar.

De faktiska kostnaderna för alternativa sätt att bygga tågbanorna kräver detaljkunskap om bl. a. banans dragning och markens beskaffenhet. Trafikverket har i uppdrag att göra kostnadsjämförelser. Nedan redovisar vi översiktliga kostnader per kilometer tågbana från olika konsultrapporter.

Spår på stålbrobanor

A MCCT AB
Axeltryck 18 ton
Kostnad per km = 155 miljoner kr
T illkommer el och signalsystem 25 %
Kostnad per km 39 miljoner
Total kostnad per 194 miljoner   
Investering 140 miljarder
Byggtid 5 år

Spår på betongbrobanor

SKANSKA
Axeltryck 14 - 22,5 ton
Kostnad per km = 284 miljoner kr
I nvestering 205 miljarder kr

Byggtid 12 år

Spår på marken

Trafikverket
Axeltryck 22,5 ton
Kostnad per km = 320 - 420 miljoner kr
Investering 230 - 305 miljarder kr
Byggtid 25 år
--------------------------------------------------
Trafikverket Budget
Kostnad per km = 283 miljoner kr
Investering 204 miljarder kr
Byggtid 25 år

En stålbro väger en tiondel av en betongbro, och ställer därför mycket mindre krav på transporter och lyft.

Spår på stålbrobanor

AMCCT AB
Axeltryck 18 ton
Längd 30 meter kr
Vikt 160 - 300 ton,
tyngsta delkomponent 35 ton
Kan hanteras av de redskap och maskiner som idag finns på marknaden.

SKANSKA

Axeltryck 14 - 22,5 ton
Längd 40 meter
Vikt 925 -1100 ton
Kräver specialmaskiner och logistik för att kunna transportertas och hanteras..

tillbaka till inledning tillbaka till tågbanan 250 - 320 km/h

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening: