Låga kostnader för investering, drift och underhåll

Investering

*  Alla komponenter är standardiserade och fabrikstillverkade och monteras på plats
*  Pelare och brobalkar är helt i stål. En brobalk på 30 meter väger endast 35 ton, för den snabbaste person banan väger den endast 28 ton och kan              lyftas på plats med en mindre kran  och transporten av balkar kräver inte mer än vanlig timmervägsstandard
*  Befintliga stationer kan uppgraderas, och nuvarande vagnpark kan användas tills den fasas ut
*  Mycket låga kostnader för markinlösen


*  Ingen snöröjning eftersom snön faller mellan spåren ner på marken
*  Osannolik risk för urspårning där lok eller vagnar hamnar på marken
*  Osannolik risk för driftstopp pga kollision med andra fordon, djur eller människor
*  Liten risk för kopparstöld och annan åverkan på tågbanan

Drift

Underhåll

*  En räls har lång livslängd då alla 4 sidor kan användas som kontaktyta mot tåghjulen genom att rälsen kan lyftas upp  och vändas med den nya sidan        som kontaktyta
*  Vid marksättning kan pelarens höjd lätt ljusteras
*  lätt att byta ur skadade delar
*  Målningen/ytbehndlingen håller i ca 40 år och brobalkarna kan målas om/ytbehandlas utan hinder för tågtrafiken

Tillbaka till inledning

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening: