AMCCT AB - För en snabb spårbunden framtid

RESTIDER Sveriges höghastighetsbana baserat på vanliga tåg och InfraMag tåg < 450 km/h

Snabba persontransporter mellan orter kräver att stationerna ligger centralt i städerna. Annars måste resenären byta färdmedel ytterligare minst en gång till vid start och mål, vilket förlänger restiden väsentligt. Det går att behålla nuvarande stationer, även då de nya spåren vilar på pelare. Lika viktigt för att förkorta restiden är att tågen inte behöver vänta på godståg på spåren. Idealet är att ha skilda spår för person- och godståg. Tågbanan är baserad på < 320 km/h för vanliga tåg och godståg < 450 km/h med InfraMag persontåg. Banan är vid byggnation försedd med InfraMag tillägget.

Tiden det tar med tåg från en ort till en annan beror inte enbart på dess hastighet. Trafikverket gör regelbundna undersökningar hur stora förseningar som drabbar resenärer och gods. Här uppträder allt från elavbrott, signalfel, stulna ledningar, bromsfel, kollisioner med djur eller annan trafik, till snöhinder, blöta löv och köbildning på spåret

Hur lång restid tar tågresan mellan olika orter med InfraMag tåg?
Sverigeförhandlingen har angivit restider för de planerade sträckorna, och AMCCT anger den uppskattade tidsåtgång. Tiderna för AMCCT-tågen är beräknade så att start och bromssträcka är inräknade liksom ett stopp på 2 minuter per station.

Restiderna i tabellerna avser samma stationer som planerats av Trafikverket / Sverigeförhandlingen. 

Planerade utbyggnaden
som återfinns i Trafikverkets material

Kartan till höger visar den planerade utbyggnaden av Sveriges höghastighetsbanor. Vi följer den så mycket det går i vår utbyggnad.

Sammanställning av vad InfraMag kan åstadkomma då det gäller godstider på den nya stambanan

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Upp till 420  -  600 km/h gällar InfraMag tåg

Sammanställning Stockholm - Malmö

Sverigeförhandlingen INFRAMAG
320 km/h 420 km/h
4 stopp 10 stopp
2 h 50 min 2 tim 38 min

Direkttåg Stockholm - Malmö

Sverigeförhandlingen INFRAMAG
320 km/h 420 km/h
2 h 25 min 1 h 58 min

Sammanställning Stockholm - Göteborg

Sverigeförhandlingen INFRAMAG
320 km/h 420 km/h
4 stopp 10 stopp
4 tim 30 min (osäkert) 4 tim 59 min

Direkttåg Stockholm - Göteborg

Sverigeförhandlingen INFRAMAG
320 km/h 420 km/h
3 tim 30 min, (osäkert) 2 tim 49 min

Sammanställning Stockholm - Jönköping

Sverigeförhandlingen INFRAMAG
320 km/h 420 km/h
Stockholm - Linköping  1 stopp 7 stopp
4 tim (osäkert) 3 tim 31 min

Sammanställning Jönköping - Malmö

Sverigeförhandlingen INFRAMAG
320 km/h 420 km/h
3 stopp 3 stopp 
3 tim (osäkert)  2 tim 05 min

Sammanställning Jönköping - Göteborg

Inframag AMCCT
225 km/h 320 km/h
3 stopp 3 stopp
Linköping - Göteborg 1 timma 28 min
2 tim 30 min  (osäkert)