AMCCT AB - För en snabb spårbunden framtid

Pilotlinje 1 Stockholm - Umeå - sedan vidare till Piteå - Kalix.

Det har länge funnits intresse från Dagligvarubranschen att låta sina transporter av dagligvaror gå med tåg. Det är en förutsättning för att branschen skall kunna expandera. Att utföra transporterna med lastbil är uteslutet, då det tar för lång tid och kostar mycket pengar. Snabba godstransporter på järnväg är lösningen på dagligvarubranschens möjligheter till expansion i norra delarna av vårt land. 

Vi presenterade ett förslag baserat på vår CCT teknik där vi kunde köra tur och retur med ett CCT tåg mellan Stockholm och Umeå och hinna tillbaka med ett vändande tåg inom 24 timmar. Du hittar mera information om projektet på sidan CCT  Pilotprojekt Stockholm - Umeå.

Nu har det tillkommit en mycket väsentlig detalj då det gäller transporter på järnväg. Nu är vi medlemmar i NATO och då kommer kraven därifrån att vara vägledande och det kan påverka terminal plats och lokalisering. Likaså kravet på utformning av terminalerna. Terminalerna hanterar endast containers och flats samt växelflak. Trailers hanteras inte inom systemet.

1. Ett Krav från CCT är att terminalerna är av genomströmmande utförande och får inte vara "säckterminaler".
2. Längden på spåret får inte understiga 1100 meter för att möta de framtida kraven (spårlängd på terminalen).
3. Terminalen skall anpassas till "Myrans" automatiska hantering av enhetslaster.
4. Tillfälliga lagringsplatser skall finnas på terminalen.
5. Elektriskt drivna distributionsbilar skall finnas anslutna till terminalen.
6. Elektronisk uppkoppling till andra terminaler i systemet.

Beträffande terminalpunkter så föreslås följande:
1. Stockholm
2. Uppsala - Arlanda, tillkommit pga flygets placering i Uppsala och Arlanda
3. Gävle
4. Söderhamn, har tillkommit kring det tidigare F15, en av Europas militära längsta landningsbanor 
5. Sundsvall
6. Örnsköldsvik
7. Skellefteå
8. Luleå
9. Kalix 


Utförlig karta kommer senare samt projekt beskrivning över CCT terminalsystem. Terminalerna kommer att anpassas till NATO:s krav på terminaler.