Vem äger AMCCT AB!

 

Som framgår av den figur som finns nedan så äger en Join Venture gruppering AMCCT AB. Man kan betrakta IDEDU AB idag som ett helägt dotterbolag till AMCCT AB. De resterande 9% kommer att ägas av personalen som arbetar inom företaget och det gör att personalen kommer att vara en betydande och intressant delägare till företaget.

 

Denna konstruktion har sin förklaring, då ger möjligheter för moderbolaget AMCCT AB till IDEDU AB att fritt föra över likvida medel till sitt eget dotterbolag. Ägandet måste vara mer än 90% för att det skall fungera. Finansieringen av AMCCT AB kommer från externa finansieringar genom deras ägare Joni Venture gruppen och kan då föras vidare till IDEDU utan problem och komplikationer genom AMCCT AB. Ett liknande uppbyggnadsupplägg finns hos AMCCT AB kopplat till den Join Venture grupp som äger AMCCT AB..