Vem äger AMCCT AB!

 

Som framgår av figuren, som finns nedan, så kommer ägandet att vara en Join Venture gruppering AMCCT. De resterande 9% kommer att ägas av personalen som arbetar inom företaget. Det gör att personalen kommer att vara en betydande, intressant och engagerad delägare av företaget.

 

Denna konstruktion har sin förklaring. Det ger möjligheter för moderbolaget AMCCT Join Venture, att till AMCCT AB, fritt föra över likvida medel till sitt eget dotterbolag. Ägandet måste då vara mer än 90% för att det skall fungera.