AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Välkommen ​till framtiden!

AMCCT visar vägen framåt!

Det är oerhört viktigt att vi inte kommer att hamna utanför EU:s gemensamma infrastruktur!

Den helt avgörande faktorn inom den överskridande infrastrukture är att det sker i ett internationellt samarbete. Lilla landet Sverige har inte råd att stå utanför den nu stora uppbyggnaden som kommer att ske inom EU