AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Gods och persontransporter ​Inlandsbanan Gällivare - Kristin​ehamn

Hastigheter upp till 250 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar, CCT Intermodal. De vanliga tåglösningarna får också svara för persontransporter på 320 km/h AMCCT. Det bör påpekas för att få effektivitet i godstransporterna så bör dom trafikera en egen trafikbana. De terminaler som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.

Inlandsbanan finns där och bedriver en tillvaro som turistlinje med ålderstigen utrustning och dåligt publikunderlag för att kunna motivera dess existens. Kanske skulle en kombination av gods utefter linjen kunna ge nytt liv åt inlandsbanan. De orter som finns med är bara ett förslag och kan enkelt ersättas med annan ort.

Sammanställning Gällivare - Kristinehamn

Green Cargo  CCT Intermodal  AMCCT
Blandat 225 km/h 320 km/h
Blandat 5 stopp 5 stopp
Inget att jämföra med 5 tim 4 min 3 tim 30 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Gällivaru och Kristinehamn