AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Det skall vara lätt att nå mig! 

Välkommen!

Du når mig på min 
mobil: 0704 222 100


Du når mig på min epost
e post: sten@amcct.se

Vi har valt att arbeta med andra personer och företag genom konsultavtal och inte ha anställd egen personal. Det ger oss större flexibilitet. Fungerar som projektledare för små och stora projekt!

Post:
Sten Lövgren
AMCCT AB
Box 22
826 40 Söderhamn