AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Gods-och persontider Sveriges tågbrobana 250 - 320 km/h

Snabba gods och persontransporter mellan orter kräver att terminalerna och stationerna  ligger optimalt placerade. Det går att behålla nuvarande terminaler och stationer, när de nya spåren vilar på pelare.

Lika viktigt för att förkorta person- och godstiden är att tågen inte behöver vänta på andra tåg på spåren. Idealet är att ha skilda spår för person- och godståg. Tiden det tar med tåg från en ort till en annan beror inte enbart på dess hastighet. Trafikverket gör regelbundna undersökningar hur stora förseningar som drabbar resenärer och gods. Här uppräder allt från elavbrott, signalfel, stulna ledningar, bromsfel, kollisioner med djur eller annan trafik, till snöhinder, blöta löv och köbildning på spåret.

Hur lång godstid tar tågresan mellan olika orter?
Sverigeförhandlingen har angivit tågtider för de planerade sträckorna, och AMCCT och CCT Intermodal anger den uppskattade tidsåtgång på samma sträcka. Tiderna för CCT Intermodal-tågen är beräknade så att start och bromssträcka är inräknade liksom ett stopp på 10 minuter för omlastningar per station.

Person och Godstiderna i tabellerna avser samma stationer som planerats av Trafikverket / Sverigeförhandlingen.

Planerade utbyggnaden
som återfinns i Trafikverkets material

Kartan till höger visar den planerade utbyggnaden av Sveriges höghastighetsbanor. Vi följer den så mycket det går i vår utbyggnad.

Sammanställning av vad AMCCT och CCT kan åstadkomma då det gäller person och godstider på den nya stambanan

Sammanställning Stockholm - Malmö

Green Cargo CCT Intermodal  AMCCT
100 km/h 225 km/h 320 km/h
4 stopp 10 stopp 10 stopp
7 tim (osäkert) 5 tim 36 min 3 tim 19 min

Direkttåg Stockholm - Malmö

Green Cargo AMCCT/CCT Intermodal AMCCT
100 km/h 225 km/h 320 km/h
5 tim 30 min (osäkert) 3 tim 24 min 2 tim 29 min

Sammanställning Stockholm - Göteborg

Green Cargo CCT Intermodal AMCCT
100 km/h 225 km/h 320 km/h
4 stopp 10 stopp 10 stopp
4 tim 30 min (osäkert) 4 tim 59 min 2 tim 56 min

Direkttåg Stockholm - Göteborg

Green Cargo CCT Intermodal AMCCT
100 km/h 225 km/h 320 km/h
3 tim 30 min, (osäkert) 2 tim 49 min 2 tim 06 min

Sammanställning Stockholm - Jönköping

Green Cargo CCT Intermodal AMCCT
100 km/h 225 km/h 320 km/h
Stockholm - Linköping  1 stopp 7 stopp 7 stopp
4 tim (osäkert) 3 tim 31 min 2 tim 59 min

Sammanställning Jönköping - Malmö

Green Cargo CCT Intermodal AMCCT
100 km/h 225 km/h 320 km/h
3 stopp 3 stopp  3 stopp
3 tim (osäkert)  2 tim 05 min 1 tim 16 min

Sammanställning Jönköping - Göteborg

Green Cargo CCT Intermodal AMCCT
100 km/h 225 km/h 320 km/h
3 stopp 3 stopp 3 stopp
Linköping - Göteborg 1 timma 28 min 1 tim 01 min
2 tim 30 min  (osäkert)