AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Nyheter som kan beröra AMCCT AB

Info 1
Tillsammans med en internationell stor entreprenör håller det på att plockas fram dynamiska beräkningar över de stålbrobanor som finns presenterade inom AMCCT AB.

Info 2
Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet kommer de att medverka med sin kompetens för att föra projektet vidare, Omfattar både AMCCT AB och Inframag AB. Projektet beräknas pågå under 3 år. Dessutom kommer 1 - 3 examensarbetare att finnas med i projektet.

Info 3
Under hösten kommer diskussioner att genomföras med tåg och vagntillverkare med inriktning på vår inframag lösning.

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 

saxat ur besluten:
- att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. 
- lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. 
- alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 
- dessutom har man beslutat att när-flyget < 500 km skall ersättas med snabbtåg

- elvägar och lastbilar inget för EU
- och mycket mer, här kan du hämta beslutsunderlaget på 155 sidor (svenska)  LÄNK

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som EU har stipulerat, kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land.  Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​