AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid


Lite historia om utveckling inom transportområdet och där resultatet hade varit ett helt annat idag, om vi hade fått fortsätta! Du hittar mer info om du går in på sidan CCT, CarConTrain (länk). Det visade sig att vi hade rätt hela tiden!

Bakgrund värt att ve​ta

Resultatet hade talat för sig självt och vi hade haft en annorlunda situation idag, inom hela transportmarknaden. Helt andra möjligheter att möta de krav som nu finns beträffande energi och att ta vara på vår gemensamma miljö!  

Det är i den här riktningen transporterna då det gäller intermodala transporter måste utvecklas, som tidigare har presenterats, även sett med dagens ögon. Vi var före vår tid och vår omgivning var inte med oss. Att kämpa emot den starka lastbilsmaffian var inte aktuellt och vi skulle inte ha lyckats genomföra denna för omvärlden verkligen behövliga utveckling, inte minst då man ser hur det ser ut idag. Idag ser det annorlunda ut!

Det borde verkligen vara dags att starta utvecklingen av denna snabba och enkla hanteringsteknik. Speciellt nu när el transporter är i det närmaste omöjligt att utföra. Vi kan vara beredda att ta upp och leda den nödvändiga utvecklingen mot ett energiriktigt och miljövänligt sätt att hantera de intermodala godstransporterna. De har alltför länge varit styvmoderligt behandlade av både politiker och beslutsfattarna inom samhället och industrin. Det finns både stora ekonomiska vinster att hämta hem samtidigt som man har ett miljömässigt riktigt sätt att transporter och hantera enhetslaster.

Vi är ett innovativt litet företag och vi sitter utspridda på flera platser. Men vi är ett antal personer med mycket omfattande kunskaper inom området. Inte heller rädda att tala i klartext på vad som gäller. 

Inte minst vad det gäller byggnationer av den nya infrastrukturen. Att vi skall bygga på landbroar, och infrastruktur en nivå upp är för oss självklart. Det finns så många fördelar och så många nackdelar att bygga som man gör idag på marken. Att vi sedan skall gå emot ett sätt att transportera och förflytta enheter baserat på magnetbärning är för oss också självklart. Vi är ett litet land och med begränsat antal personer som kan bilda ett trafikunderlag varför en annan självklar sak är att  godstransporter måste involveras i höghastighetstågen. Delar du vårt synsätt ta en kontakt med oss. 

Vi sitter alla lite utspridda i vårt land och vi håller kontakten via internet. Vi har inget fast kontor eller arbetsplats utan vi finns i olika miljöer. Det är en modern och anpassad verksamhetsform som ser ut att passa oss mycket bra. Dessutom så de personer och företag som vi samarbetar med sker kontakter och skapande verksamhet över internet. Du kan också se oss projektledare och vi samlar den kompetens som erfordras för varje enskilt projekt. Vi är alla mycket erfarna och har lång och hög kompetens inom vad vi sysslar med. Inget projekt är för litet eller för stort, testa oss får du se!