AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Samlade skrifter

Vi har beslutat att ta fram samlade skrifter som berör den kommande infrastrukturen, den utveckling som skulle kunna påverkas så att vi får en optimal struktur inför framtiden. Det är en skriftserie som beskriver repspektive område så att även lekmannen förstår, och kan delta i diskussionerna om vår gemsamma framtid. Nedan hittar du länkar till respektive pdf fil som du kan läsa men även spara ned. 

Alla skrifter finns inte uppe ännu men håll en koll på sidan. Vi laddar upp pdf filer efter hand som skrifterna blir klara. Likaså kommer vi att uppdatera de redan existerande skrifterna med jämna mellanrum.

Infrastrukturen 2050 felsatsningar

Ett inlägg i debatten och vad som vi tycker verkligen är felsatsningar inom den kommande infrastrukturen. 
Du hittar pdf filen bakom nedanstående länk.
Uppdaterad: 2023-06-17

länk till pdf dokument Infrastrukturen 2050 felsatsningar

Infrastrukturen 2050 järnvägen

Ett inlägg i debatten om järnvägen och vad som vi tycker man skulle satsa på​ inför en kommande optimal infrastruktur.
Uppdaterad: 2023-06-17

länk till pdf infrastrukturen 2050 järnvägen

Infrastrukturen 2050  Vi bygger järnväg

Ett inlägg i debatten om järnvägen och hur vi tycker den skall byggas i framtiden
Uppdaterad: 2023-06-17

länk till pdf infrastrukturen 2050 - vi bygger järnväg

Infrastrukturen 2050 InfraMag

Ett förslag hur du kan bygga höghastighetsjärnvägar och köra den i det närmaste friktionsfritt .
Uppdaterad: kommer

länk till pdf infrastrukturen 2050 inframag

Infrastrukturen 2050 CCT Intermodal

Hur bygger vi en integrerad och intermodal transpoortstruktur som har framtiden för sig?
Uppdaterad: Kommer

länk till pdf fil infrastrukturen 2050 cct intermodal

Infrastrukturen 2050 Hamnar / CCT

Här påvisatr vi framtida möjligheter att de viktiga med att hamnar kommer med i planeringen
Uppdaterad:Kommer

länk till pdf fil infrastrukturen 2050 hamnar / cct

Här finns samlat vad vi tror kommer att utvecklas inom den framtida infrastrukturen. Vi har ett perspektiv på EU för Sverige har egentligen missat allting och vi kommer att få omfattande problem i framtiden, Sverige anses idag som ett svart får inom EU. Ta för vana att besöka sidan och vi lägger upp pdf filerna eftersom dom blir klara. Vi kommer även att kunna uppdatera de filer som redan ligger på hemsidan. Det finns info om senaste uppdatering på varje pdf fil avsnitt. 

Vi har lagt in ett kontaktformulär där du spontant kan skicka dina åsikter. Vi svarar så fort vi har tagit del av vad du har skrivit.

Sten Lövgren
Mobil: 0704 222 100
epost: sten@amcct.se