AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Vanligt tåg och InfraMag mellan  Stockholm - Haparanda - Helsingfors  InfraMagexpressen < 450 km/h

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. För att utnyttja InfraMags fördelar fullt ut bör en helt ny bana byggas. Det bör påpekas för att få effektivitet i persontransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.  Tågbanan är baserad på < 320 km/h för vanliga tåg och godståg < 450 km/h med inframag persontåg. Banan är vid byggnation försedd med InfraMag tillägget.

En snabb höghastighetsbana som går runt bottenviken och binder ihop Sverige och Finland. Den skulle bilda stommen i ett framtida höghastighetsnät för persontransporter som täcker in kustlandskapen i Sverige och Finland. Vi har skisserat på ett möjligt upplägg och du finner den skissen nedan och en tabell över total restid.

Det betyder att åker jag 07:00 från Stockholm så är jag i Helsingfors redan 13:09. Betyder också att tåget hinner vända i Helsingfors och tillbaka till Stockholm under samma dag. Tågets enkel resa är 6 timmar och nio minuter. Avgår tåget från Helsingfors 14:00 så är tåget tillbaka i Stockholm 20:09 på kvällen. Dessutrom stannar tåget för att både hämta och lämna passagerare på flera ställen under resan. Det blir en mycket hög service nivå på trafiken efter​ linjen. Den kommer att attrahera många resenärer och det kommer att få tillföljd att inrikesflyget kan helt läggas ned för flera destinationer

Sammanställning Stockholm  - Helsingfors

InfraMag
450 km/h
19 stopp
6 h 09 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm och Helsingfors