AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Gods och persontransporter ​Stockholm - Åbo - Helsingfors med Botniaexpressen, 250 - 320 km/h

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i godstransporterna, CCT Intermodal, så bör dom trafikera en egen tågbana. De terminaler som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.

En snabb tågbana som går runt bottenviken och binder ihop Sverige och Finland. Den skulle bilda stommen i ett framtida trafiknät för gods och persontransporter som täcker in kustlandskapen i Sverige och Finland. Vi har skisserat på ett möjligt upplägg och du finner den skissen nedan och en tabell över total restid.

Det betyder att åker godset 07:00 från Stockholm så är det i Helsingfors redan 17:47 med den snabbaste förbindelsen. Betyder också att tåget hinner vända i Helsingfors under samma 24h. Tågets enkel resa är 10 timmar och 47 minuter. Avgår tåget från Helsingfors 19:00 så är tåget tillbaka i Stockholm 05:47 på natten. Dessutrom stannar tåget för att både hämta och lämna gods på många ställen under resan. Det blir en mycket hög service nivå på trafiken efter linjen. Den kommer att attrahera mycket gods och det kommer att få tillföljd att inrikesflyget kan helt läggas ned för gods till flera destinationer. 

För persontransporterna om tåget avgår kl 07:00 så är det i helsingfors kl 15:15. Tågets resa tar 8 timmar och 15 minuter. Avgår tåget tillbaka kl 16:00 så är det tillbaka i Stockholm kl 00:15. Det hinner sedan vända på morgonen kl 07.00.

Sammanställning Stockholm - Hap​aranda - Åbo  -Helsingfors

Green Cargo  CCT Intermodal  AMCCT
Finns inte 225 km/h 320 km/h
Finns inte 19 stopp 19 stopp
Finns inte 13 tim 2 min 8 tim 15 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm och Helsingfors