AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Gods och persontransporter Stockholm - Åland - Helsingfors 250 - 320 km/h

Hastigheter upp till 250 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar och gods. Det bör påpekas för att få effektivitet i godstransporterna så bör dom trafikera en egen trafikbana. De terminaler som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.

En trafikbana som går direkt mellan huvudstäderna i Sverige och Finland. Passerar Åland på vägen. Trafikbanan går både i tunnel under bottenviken men också på broar. Vi har skisserat på ett möjligt upplägg och du finner den skissen ovan.

Det betyder att åker godset 08:00 från Stockholm så är det i Helsingfors redan 10:43 med den snabbaste förbindelsen. Betyder också att tåget hinner göra många turer tur och retur resor under dagen. Stannar dessutom på både Norrtälje och Arlanda. För persontransporterna som avgår 08:00 så är man i Finland, Helsingfors 10:11. Det finns möjligheter till flera turer per dygn.

Det finns också förslag på en snabblinje mellan STOCKHOLM - HELSINGFORS som går runt hela bottenviken.

Sammanställning Stockholm - Åland  -Helsingfors

Green Cargo  AMCCT AMCCT
Finns inte 225 km/h 320 km/h
Finns inte 4 stopp 4 stopp
Finns inte 3 tim 25 min 2 tim 11 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm Åland och Helsingfors