AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Vanligt tåg och InfraMag tåg mellan Stockholm -Åland - Helsingfors < 450 km/h

Tåget på bilden har inget att göra med infraMag tåg utan visas som ren illustration. Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i persontransporterna så bör dom trafikera en egen trafikbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.  Tågbanan är baserad på < 320 km/h för vanliga tåg och godståg < 450 km/h med inframag persontåg. Banan är vid byggnation försedd med InfraMag tillägget.

En snabb trafikbana som går direkt mellan huvudstäderna i Sverige och Finland. Passerar Åland på vägen. Trafikbanan går både i tunnel under bottenviken men också på broar. Vi har skisserat på ett möjligt upplägg och du finner den skissen nedan.

Det betyder att åker åker du 08:00 från Stockholm så är du i Helsingfors redan 9:38 med den snabbaste förbindelsen. Betyder också att tåget hinner göra många turer, tur och retur resor, under dagen. Stannar dessutom på både Norrtälje och Arlanda.

Det finns också förslag på en snabblinje mellan STOCKHOLM - HELSINGFORS som går runt hela bottenviken.

Sammanställning Stockholm - Åland  -Helsingfors

InfraMag
450 km/h
4 stopp
1 h 38 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm Åland och Helsingfors