AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Vanligt tåg och InfraMag tåg mellan Stockholm - Oslo < 450 km/h

Tåget på bilden har inget med InfraMag tågen att göra utan får ses som en illustration. Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Bygger man en InfraMag bana kan man tollerera betydligt kraftigare stigningar och avsevärt midre radier. Det bör påpekas för att få effektivitet i persontransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för godstransporter.

Tågbanan är baserad på < 320 km/h för vanliga tåg och godståg < 450 km/h med inframag persontåg. Banan är vid byggnation försedd med InfraMag tillägget.

Sammanställning Stockholm - Oslo

SJ och NSB InfraMag
Blandat 450 km/h
Blandat 7 stopp
ca  6 tim 32 min + väntetider 1 tim 45 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm och Oslo