AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Gods och persontransporter Stockholm - Oslo, 250 - 320 km/h

Hastigheter upp till 250 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar och speciellt gods. Det bör påpekas för att få effektivitet i godstransporterna så bör dom trafikera en egen trafikbana. Hastigheter till 320 km/h gäller för persontransporter. De terminaler som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som stationer för persontransporter.

Sammanställning Stockholm - Oslo

Green Cargo  CCT Intermodal  AMCCT
Blandat 225 km/h 320 km/h
Blandat 7 stopp 7 stopp
ca  6 tim 32 min + väntetider 4 tim 20 min 2 tim 37 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm och Oslo