AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Vanligt tåg och InfraMag tåg mellan  Sundsvall - Trondheim< 450 km/h

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. För att få en effektiv InfraMag bana bör den byggas upp helt ny. Det bör påpekas för att få effektivitet i personstransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för godstransporter.

Tågbanan är baserad på < 320 km/h för vanliga tåg och godståg < 450 km/h med inframag persontåg. Banan är vid byggnation försedd med InfraMag tillägget.

Sammanställning Sundsvall - Trondheim

SJ och NSB INFRAMAG
Blandat 450km/h
Blandat 6 stopp
ca  6 tim + väntetider 1 tim 35 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Sundsvall och Trondheim