AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Nedan hittar du en sammanställning av filmer som kan vara intressanta för transporter

En film som visar rullmoståndets stora inverkan på transporter. Det finns ockspå en pdf fil som teknisk besriver vad som sker som du kan tanka ned. Du kan hämta det via länken nedan.

hämta dokumentet

AMCCT och CCT automatiska hanteringssytem för containers

Test av belastning avtrailer och stolpar

En testenhet för att i full skala visa överföringar. Här har det provköts med en last på 30 ton i ca 300 överföringar och man missade inte containertapparna en enda gång.

En video film där det framgår lite miljö aspekter och konsekvenser