AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Den framtida utvecklingen går åt fel håll!

Den framtida utvecklingen inom transportsektorn går åt fel håll eller utvecklas inte alls. Vill man göra något åt den situation som finns idag och speciellt med tanke på framtiden gäller det att kraftigt begränsa de medellånga och långa transporterna med lastbilar. Det radikala vore att förbjuda transporter på lastbil längre än 20 - 25 mil. De längre transporterna skulle överföras till järnvägstransporter, inte minst med tanke på den nuvarande och framtida miljöpåverkan som lastbilarna negativt bidrar med. Men för att genomföra ett så radikal beslut krävs det att det finns politiker med mod och kunskaper att genomföra åtgärderna. Finns dom i Sverige? Nej, dom alla går i ledband och påverkas starkt av FFI (fordonsteknisk Utveckling och Innovation).

Ellastbilen Volvo VNR Electric finns i USA och i olika utföranden.

Det verkar vara den Amerikanska marknaden som utvecklas först för Volvo.Den första generationen Volvo VNR Electric hade en räckvidd på upp till 240 km. Nu lanseras en förbättrad version av ellastbilen i klass 8* med en räckvidd på upp till 440 km och en ökad energilagring på upp till 565 kWh. Den förbättrade prestandan beror blan​d annat på smartare batteridesign och ett nytt batteripack med sex batterier. 

Nya Volvo VNR Electric har en betydligt kortare laddningstid. Med en laddningskapacitet på 250 kW laddas en lastbil med sex batterier till 80% på 90 minuter, en lastbil med fyra batterier når samma laddningsnivå på endast 60 minuter. Fordonet har en Bruttovikt 15 ton eller mer!  Det finns själ att räkna med att bruttovikten för dragfordonet ligger på melan 15 - 20 ton. Sedan skall man räkna av trailerns egen nettovikt på kanske 4 - 6 ton. Hela ekipaget bruttovikt är 80 000 lbs och omräknat till 37,2 ton. Kvar som betalade last ligger det kring 37,2 - 24 ton dvs kvar blir endast 13,2 ton. 

Väljer man den lägra varianten på batterier så skall man ladda lastbilen 60 minuter för att kunna fortsätta. Maxhastigheten är för denna lastbil 68 miles per hour, men det finns skäl att räkna med 55 miles vilket är 90 km/h. Lastbilen kan vara verksam i ca 440 km. 

Inte nog med detta nu skall man öka fordonslängden till 34,5 meter, helt idiotiskt.
De nya reglerna innebär att det blir tillåtet med lastbilar så långa som 34,5 meter på vissa utpekade vägar, jämfört med nuvarande maxlängd på 25,25 meter. Lastbilarna ska få köras i högst 80 km/h på de utsedda vägarna. Åtgärden att tillåta längre lastbilar kan enligt Trafikverkets beräkningar minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 4-6 procent. Det blir även givetvis tyngre fordon som kommer att köra sönder vägnätet.

Har Trafikverket gjort några jämförande studier hur mycket man hade minskat koldioxidutsläppet om transporterna istället hade skett med järnväg? Det är avsevärt högre än de 4-6 % som man här talar om. Våra politiker skulle sätta ned foten och helt enkelt förbjuda medel- och långväga transporter med lastbilar över 20 - 25 mil. Bygg ut järnvägen så skulle vi spara både massor av koldioxidutsläpp samt energiförbrukningen. 

Skall jämföras med transporter på tåg

Godstransporter skall jämföras med transporter på järnväg och där har man helt andra möjligheter att transportera i betydligt högra kapaciteter och i stort sett i samma hastigheter. Man behöver inte heller göra avbrott för laddningar av batterier. Ser man som lekman på transporterna är det ingen tvekan om att de framtida transporterna skall de medellånga och långa transporterna utföras på järnväg.

En jämförelse mellan ellastbilar och järnvägen finner du på sidan, ellastbil eller tåg. (Länk).

Hämtade från Green Cargos hemsida:
Två klimatsmarta exempel
En typisk intermodal sträcka är mellan Malmö Kombiterminal till Norrköping Kombiterminal och sträckan är ca 450 km med lastbil och 560 km med tåg.

Exempel 1:  
En lastbilstransport mellan Malmö – Norrköping släpper ut 730 kg koldioxid. Det motsvarar 1 200 tågtransporter med ett genomsnittligt Green Cargo-tåg som tar ungefär 500 ton gods. 

Exempel 2:  
En tågtransport på elektrifierad järnväg mellan Malmö – Norrköping släpper ut koldioxid motsvarande vikten av ett halvt mjölkpaket. Om motsvarande mängd gods skulle transporteras med lastbil på samma sträcka skulle lastbilstransporterna släppa ut cirka 20 ton koldioxid.