Brobalkar och beräkning

Brobalk

 

Brobalkarna prefabriceras helt i stål och väger 18 - 27 ton. Stålbalken kan därför lyftas på plats med en mindre kran och transporten av balkar kräver inte mer än vanlig timmervägsstandard.


Skissen nedan föreställer två identiskt lika brobalkar som fogats ihop med stag till en enhet. Dessa kan användas på båda spåren, så länge vi talar om raka sträckor.


 
Profilerna är hermetiskt tillslutna för att undvika invändig korrosion. Utrymmet är utfyllt med en massa, exempelvis polyuretan, som avsevärt dämpar ljudet från tåget samtidigt som den stärker konstruktionen. Det är öppet mellan brobanorna (så när som på stagen) vilket avsevärt underlättar renhållning av spåret. Snö och löv ramlar ner mellan balkarna på marken
 
Skisserna nedan visar brobanan försedd med elledningar och signalsystem som motsvarar dagens utförande. Brobanorna ligger på pelare men är ihopsatta upptill med stag alternativt en tvärbalk så att de fungerar som en enhet.

 

 

 

Ett fullt utrustat brosegment med dubbelspår på 30 meter väger ca 75 - 120 ton. Detta gäller vid en pelare, men vi förespråkar två pelare och då blir vikten (och kostnaden) mindre. Den maximala belastningen på en pelare uppkommer när två godståg befinner sig samtidigt på dubbelspåret.

 

Axeltryck i ton
Vikt på balken i ton
Höjd i mm
20 18,4 1500
25 20,1 1500
30 24,5 1500
35 27,2 1600

 Fördelningen av vikten över brobalken anges i bilden nedan.