Brobalkar och beräkning

Brobalk

 

Brobalkarna prefabriceras helt i stål och väger 15 ton. Stålbalken kan därför lyftas på plats med en mindre kran och transporten av balkar kräver inte mer än vanlig timmervägsstandard.

Skissen nedan föreställer två identiskt lika brobalkar som fogats ihop med stag till en enhet. Dessa kan användas på båda spåren, så länge vi talar om raka sträckor.Profilerna är hermetiskt tillslutna för att undvika invändig korrosion. Utrymmet är utfyllt med en massa, exempelvis polyuretan, som avsevärt dämpar ljudet från tåget samtidigt som den stärker konstruktionen. Det är öppet mellan brobanorna (så när som på stagen) vilket avsevärt underlättar renhållning av spåret. Snö och löv ramlar ner mellan balkarna på marken

Skissen nedan visar brobanan försedd med elledningar och signalsystem som motsvarar dagens utförande. Den är också utrustad med InfraMag tekniken.

 


Ett fullt utrustat brosegment med dubbelspår på 30 meter väger ca 75 ton. Den maximala belastningen på en pelare uppkommer när två godståg befinner sig samtidigt på dubbelspåret. Vikten kan uppgå till 1000 ton eller mer.
Fördelningen av vikten över brobalken anges i bilden nedan.