Produkter inom logistik som bör avvecklas eller minimalt utnyttjas!

 

 

 

 

Elvägar.

Detta måste vara ett av de sämsta förslag som någonsin kommit fram då det gäller tarnsport och logistik. Ett projekt som jag hoppas att politikerna kan stå emot. Tyvärr så finns lastbilsmaffians lobby organisation, som är stark, som arbetar för att detta stora vansinne skall förverkligas.

 

Elektrifieringen av vägarna finns i ett antal utförande, med luftledning och även ledningar i vägbanan. Det spelar ingen roll var den finns, det är lika vansinnigt i alla utföranden.

 

Kommentarer:

- Skall man sats på att bygga upp en elektrifierad väg utefter de stora vägarna för mycket stora pengar och som kommer att låsa upp godstransporter på väg, till avsevärt högre energikostnader än att förflytta godset på järnväg. Satsa dom pengarna på att bygga ut järnvägen istället.

- Fordon avsevärt dyrare då man behöver två drivkällor.

- Hur kommer trafikern att flyta med lastbilar körande i konvoj och hur drabbas den vanliga personbilstrafiken.

- Irriterade bilister som istället skapar olyckor.

 

- Elektrifieringen kommer bara att skapa på vissa utvalda linjer där det är stora flöden. Blir resultatet som bilden ovan.

- Godstransporterna kommer att ske med lastbilens maxhastighet dvs 90 km/h. Sker det med järnvägstransporter kommer godstransporter i framtiden att hålla 200 km/h.

- Nedrivna kontaktledningar en uppenbar dödsfälla. Hur många personer kommer att förolyckas vid den typen av olyckor?

 

 

Resultat och vägledning.

Satsa inte en enda skattekrona på detta vansinne utan låt de medlen gå till att bygga ut järnvägar istället. Detta är endast en produkt som bilindustrin vill föra fram i den framtida kraftigt minskade marknaden för lastbilar! Sedan räcker det med att konstatera att alla transporter kommer att vara mycket dyrare att genomföra i en jämförelse med järnvägen.