Lastbil - Tåg

En enkel jämförelse av energiförbrukningen och miljöpåverkan mellan lastbil och järnväg

 

Både tåg och lastbilar förbrukar energi för att övervinna luftmotstånd och rullmotstånd. Motstånden ökar med ökad hastighet och ökad tyngd hos fordonen.

Även den totala påverkan på miljön skiljer mellan lastbil och järnväg. Det gäller allt från drivmedel till byggande och underhåll av infrastukturen. Siffror i tabellen ger en överblick hur de olika trafikslagen påverkar både energi och miljö. Här ser man också flygets stora inverkan. Det är uppenbart att så mycket som möjligt skall överföras till järnvägstransporter så snabbt det går.

 

 

Källa: Trafikverket
 

 

Källa: VTI meddelande 718,
 

 

Utan att gå in i någon djupare analys så kan man snabbt konstatera "det finns ingen tvekan om att allt som går att överföra till tågtransporter skall göras omgående". Vår infrastruktur lösning tillsammans med den nya InfraMag framdrivningen kommer att underlätta framtagandet av en helt ny infrastruktur.
 

Vi har även tagit fram en enkel film som jämför transport på järnväg och med lastbil. Du kan ta del av filmen genom att klicka på nedanstående bild.


Ladda ner vår korta skrift