Anslutning till den befintliga järnvägsstrukturen


Det som kommer att vara den största svårigheten med två olika järnvägsstrukturer är höjdskillnaden. Där den ena är markbunden och den andra finns på pelare. Svårigheten är givetvis hur de på ett enkelt sätt kan knytas ihop. Vi har höjdskillnaden som måste kunna överbryggas och det kommer att krävas att det sker på lämpliga ställen. Det finns skäl att räkna med en minimum skillnad på 5 meter finns att överbrygga. Med de krav som finns för tågtrafik på lutningar som skall man skall klara så talar vi om påfarter och avfarter på sträckor om ca 5 - 7 km långa sträckor.


För nyare byggnationer har man satt 25 promille för persontåg men man försöker för tunga godståg att ligga kring 1 promille. Det betyder att för en höjdskillnad på 5 meter och med 1 promilles höjning kommer sträckan att vara 5 km lång.

 

Här finns ett godståg på marksystemet.

 


Här finns motsvarande tåg fast på en pelarbana ca 5 meter över den tidigare nivån. För att möjliggöra att tåget kommer upp på pelarplanet har en påfart på ca 5 km måst byggas. Men nu kan godståget färdas fram i betydligt högre hastigheter än tidigare och med mycket högre säkerhet.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden