Enkel terminal markbunden

Ta del av vår innovation inom intermodala transporter. Vi har för avsikt att utveckla hela konceptet och är du intresserad av att medverka, kontakta oss. Vi arbetar för framtiden!

Ett automatiserat effektivt system som hanterar enhetslaster och hanteringen sker under befintlig elledning. Lok och vagnar ständigt ihopkopplade och ingen rangering förekommer. Det går att bygga enkla terminaler och kan byggas vid ett enkelt sidospår. All hantering sker helt utan utsläpp av CO2.

 

Här är några nyckelfunktioner:


Terminalen och hantering under befintlig elledning.


Lagerfunktion på terminalen.


Distributionen med automatisk myra.


Järnvägsvagnen utformning.


Mottagning hos kunder.


Hamnar och hantering i hamnar.


Enhetslaster, Container och växelflak - trailer inget alternativ!

 

Terminaler och hantering under befintlig elledning.

 

En enkel terminal kan byggas om det finns ett enkelt sidospår som tåget kan köra in på och sedan snabbt komma ut på huvudspåret igen. Det betyder att det kan byggas upp terminaler, på många ställen till mycket låga kostnader. Sedan sker omlastningen under befintlig elledning och lok och vagnar är ständigt ihopkopplade. Ingen rangering förekommer vilket kraftigt underlättar logistiken och drastiskt sänker både tid och kostnader.

 

Myran som sköter omlastningen av enhetslasten söker upp den vagn som enhetslasten står på och skall hanteras. Enhetslasten lyftes upp 400 mm för att möjliggöra att transferbommar körs över till järnvägsvagnen och under enhetslasten. När bommarna finns i position körs en släde över på bommarna och under enhetslasten och när släden är i position sänks lastenheten ned så den vilar på släden.

 

 

Slädarna tas tillbaka till myran och då lastenheten vilar på slädarna så följer den med över till myran. Skall lasten förflyttas i längsled med myran så höjs containertapparna låser enhetslasten på plats under förflyttningen. Skall den däremot över till en tillfällig lagring så håller containertapparna enhetslasten uppe för att underlätta att bommarna körs över till den tillfälliga lagringsplatsen.

 

 

När bommarna har kommit i rätt läge så åker släden över med lastenheten till den tillfälliga lagringen. Där lyfter inbyggda containertappar lastenheten och frigör släden och bommarna så att de kan dras tillbaka till myran för att starta nästa automatiska operation att förflytta nästa enhetslast.

 

Här har myran lämnat en lastenhet för tillfällig lagring och påbörjar direkt en ny operation med att hantera nästa lastenhet. Operationerna sker kontinuerligt tills att alla alstenheter har förflyttats och är på avsedd plat. Hela processen sker automatiskt och inga personer medverkar i hanteringen.

 

 

Här finns en bild där flera enhetslaster har förts över till tillfällig lagring i väntan på nästa hantering. Det kan vara att de skall med en annan tågförbindelse eller de skall distribueras inom terminalens distributionsområde. Klicka på bilden så startar en animering.

 

Lagerfunktion på terminalen.

Det går även att bygga upp ett enkelt lager där enhetslasterna lagras under mellantiden. Ett datasystem håller ordning på alla enhetslaster och vart dom skall och när dom skall vara tillgänglig för att föra över till tågtransporter och vice versa.. I det här fallet består lagringen endast av en enhetsplats och som kan fyllas respektive tömmas efter det behov som finns på terminalen.

 

Tåget har lämnat terminalen och kvar finns lastenheten på den temporära platsen innan nästa operation skall sättas igång. Myran på bilden visas som gummihjul-gående men kan lika väl vara anpassad till att vara spårbunden.

 

Myran som i det här fallet är självgående på gummihjul har letat upp rätt distributionsmyra och för över lastenheten för vidare transport till kund. Hela processen sker automatiskt och kontrolleras av terminalens datasystem. Får sedan klartecken att leverera till kund.

 

Det finns många lösningar att ordna de temporära lagringsplatserna som erfordras för att en terminal skall kunna fungera. Tanken är att de temporära lagringsplatserna skall byggas upp med hjälp av ett system som är enkelt att byggas ut och kunna anpassas efter terminalens behov.

 

Sedan finns det naturligtvis möjligheter att skapa höglager vid vissa stationer där det finns ett större behov av att ha temporära lagringsplatser. Möjligheterna är obegränsade och behovet på terminalen får styras av terminalens omliggande områdens behov. Hela terminalens temporära lagringsutrustning skall bygga på en enkel modul uppbyggnads system varför det skall vara enkelt att förändra terminalens utseende och resursbehov. Här lastas och lossas det med både hjälp av myran och en traversliknande funktion. Det undre lagret kan både lastas och lossas av självgående myror eller av lastbilar.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden