Station för av- och påstigande resenärer samt terminal för av- och pålastning av gods

 

Höghastighetståget är sammansatt av vagnar för resenärer och vagnar för lättgods, och perrongerna och terminalerna är sammanbyggda (se de två bilden nedan). Tåget kör in på ett sidospår (blått) parallellt med huvudspåret (grönt) vid stationen. Andra tåg kan därför passera stationen utan hinder. Huvudspåret har en vägg mot sidospåret för att skydda resenärerna mot de passerande tågen.

Perrongen utmed sidospåret har en säkerhetsglasvägg med skjutdörrar som öppnas exakt mot det innestående tågets dörrar. Avstigande tar rulltrappan ner till markplanet och vidare in i stationshuset. Vagnarna med paketgods/ containerar stannar lite längre bort på perrongen och lastas av- och på - utan att störa resenärerna.

Vid behov körs tåg med enbart person- eller godstransporter.

Huvudspåren är väl avskilda med väggar vid perrongerna och tillåter att andra tåg kan passera i full hastighet.

Det bästa är att låta höghastighetstågen gå på pelare ända in på terminalen. Då kan man dels rymma höglager och också låta de gamla spåren på markplan finnas kvar för lokaltrafikens tåg.


Godstransporter

Nedan visas höglagervarianten. Dessa lager finns på var sin sida om spåren, och ligger i direkt anslutning till stationsbyggnaden. Därmed kan godset lätt flyttas över till lokaltågen på markplanet.

De små containrarna lastas automatiskt på eller av tåget horisontellt med hjälp av ”Myran” till ett lager i den avskilda terminaldelen. ”Myran” finns beskriven.

Lagret kan finnas på markplanet och i ett höglager. Nedan visas höglagervarianten.

 

Tåget kommer in och stannar på exakt samma ställe varje gång och sidan på tåget öppnar sig så att containern automatiskt kan lastas på eller av med hjälp av ”Myran”. Den korrigerar automatiskt in sig i rätt läge. Själva omlastningen kan genomföras på 1,5 minuter.

 

När alla omlastningar är klara låses containrarna fast och tågdörren stängts. Nu återgår tåget till huvudspåret och en hastighet av 420 km/h. En komplett på- och avlastning tar max 4 - 5 minuter.

 

Distribution

Höglagret fungerar automatiskt även för ut- och inlämning till kunder. Längst ned på lagret i marknivå finns en öppen del där självgående elektriska lastenheter opererar och kör ut till väntande kunder och hämtar in avgående paket. Inga personer utöver övervakaren är involverade. Omlastningarna sker automatiskt och helt fritt från CO2 utsläpp.

 

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden