GODSTIDER Sveriges höghastighetsbana


Snabba godstransporter mellan orter kräver att terminalerna ligger optimalt placerade. Det går att behålla nuvarande terminaler, även då de nya spåren vilar på pelare.

Lika viktigt för att förkorta godstiden är att tågen inte behöver vänta på andra godståg eller persontåg på spåren. Idealet är att ha skilda spår för person- och godståg. Se närmare på "skilda spår för gods och persontransporter".

Tiden det tar med tåg från en ort till en annan beror inte enbart på dess hastighet. Trafikverket gör regelbundna undersökningar hur stora förseningar som drabbar resenärer och gods. Här uppräder allt från elavbrott, signalfel, stulna ledningar, bromsfel, kollisioner med djur eller annan trafik, till snöhinder, blöta löv och köbildning på spåret.

Hur lång godstid tar tågresan mellan olika orter?

Sverigeförhandlingen har angivit restider för de planerade sträckorna, och AMCCT anger den uppskattade tidsåtgång. Tiderna för AMCCT-tågen är beräknade så att start och bromssträcka är inräknade liksom ett stopp på 10 minuter för omlastningar per station.
Godstiderna i tabellerna avser samma stationer som planerats av Trafikverket / Sverigeförhandlingen.

 

De olika delsträckorna Stockholm - Malmö och Stockholm - Göteborg framgår i tabellen nedan.

Sammanställning Stockholm - Malmö

Green Cargo
100 km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

7 tim (osäkert)
4 stopp

5 tim 36 min
10 stopp

4 tim 39 min
10 stopp

4 tim 08 min
10 stopp

 

Direkttåg Stockholm - Malmö

Green Cargo
100 km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

5,5 tim (osäkert)

3 tim 24 min

2 tim 29 min

1 tim 58 min

 

Sammanställning Stockholm - Göteborg

Green Cargo
100 km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

4,5 tim (osäkert)
4 stopp

4 tim 59 min
10 stopp

4 tim 16 min
10 stopp

3 tim 50 min
10 stopp

 

Direkttåg Stockholm - Göteborg

Green Cargo
100 km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

3,5 tim (osäkert)

2 tim 49 min

2 tim 06 min

1 tim 40 min

 

Sammanställning Stockholm - Jönköping

Green Cargo
100 km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

Stockholm - Linköping
4 Tim (osäkert)
1 stopp

3 tim 31 min
7 stopp

2 tim 59 min
7 stopp

2 tim 41min
7 stopp

 

Sammanställning Jönköping - Malmö

Green Cargo
100 km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

3 tim (osäkert)
3 stopp

2 tim 05 min
3 stopp

1 tim 40 min
3 stopp

1 tim 37 min
3 stopp

 

Sammanställning Jönköping - Göteborg

Green Cargo
100 km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
420 km/h

Linköping - Göteborg
2,5 tim (osäkert)
3 stopp

1 tim 28 min
3 stopp

1 tim 17 min
3 stopp

1 timma
3 stopp

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden