Framtidens järnväg byggs med moduler på pelare

Järnvägen på pelare och helt i stål kan nu byggas till förmånliga priser och med liten miljöpåverkan.

Höghastighetsbanan byggs på pelare vars höjd anpassas för att tågbanan ska bli så horisontell som möjligt.

Tågbanan har ingen större åverkan på natur eller djurliv där den dras fram. Vissa områden som är känsliga för att anlägga banvallar kan bli aktuella för en tågbana på pelare.

De standardiserade brobalkarna kan användas överallt och man kan välja att låta dubbelspåret vila på en eller två pelare.

Modulerna produceras industriellt i stora serier och monteras på plats.

Många industrier och företag kan sätta samman de standardiserade modulerna, och de närmast belägna kan engageras

En längd på 30 meter ger bra möjlighet att följa landskapets variation och att vikten gör att vanliga lastbilar och lyftkranar kan användas

Tåg avsett för

Dimensionerande
Axeltryck

Hastigheter

Vikt per meter, stålbrobanor

Vikt per meter betongbrobanor

Persontransport och lätt kombi InfraMag tåg

18 ton

450 km/h

5 ton

23,2 ton

Godståg och vanliga persontåg

35 ton

320 km/h

8 ton

inga uppgifter


Stålmodulerna presenteras nedan för spår på enkel- respektive dubbelpelare. De är dimensionerade för tabellens värden:

Vilket material skall landskapbroar produceras i. Vi har sammanställt lite argumet för olika materialval. Materialval brobanor.

Bottenplattan monteras på gjutet/pålat fundament

Brobalkar

Tvärstag

Enkelpelare 2 st parvis

Dubbelpelare

Bomberingsmodul

Enkelbalk

Dubbelbalk

InfraMag tillägg

Elledning, signal och gångbro


Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden