Byggtid, kostnad och ekonomi för brobanor i stål och för godstransporter


Syftet med att införa höghastighetståg är att korta restider och snabba upp godstransporter. Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare gods- och restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

 

Kostnaderna för att anlägga en tågbana omfattar allt från att köpa in mark och utföra markarbete till att tillverka och montera moduler. Genom att stål modulerna tillverkas industriellt och monteras på plats, minimeras kostnaden för tillverkningen. Likaså undviker vi vägfrakter av stora mängder ballast jämfört med ett banvallsbygge. Markarbetet för ett fundament till en pelare är väsentligt mindre än att anlägga en stabil banvall – och det är enklare att justera pelare för framtida sättningar i marken.

 

Snabba godstransporter mellan orter kräver att terminalerna ligger optimalt placerade. Det går att behålla nuvarande terminaler, om man låter de nya spåren vila på pelare, vilket innebär stora besparingar.

 

De faktiska kostnaderna för alternativa sätt att bygga höghastighetsjärnväg kräver detaljkunskap om bl. a. banans dragning och markens beskaffenhet. Trafikverket har i uppdrag att göra kostnadsjämförelser. Nedan redovisar vi översiktliga kostnader per kilometer tågbana från olika konsultrapporter.


Spår på stålbrobanor


AMCCT AB
Axeltryck 35 ton
Kostnad per km = 255 miljoner kr

Investering 184 miljarder kr
Byggtid 5 år

----------------------------------------

Tilläggskostnad InfraMag

Kostnad per km = 60 miljoner

Totalkostnad per km 315 miljoner kr

Investering 227 miljarder
Byggtid 5 år (sker samtidigt)

 

Spår på betongbrobanor

Corshammar/SKANSKA

Axeltryck 22,5 ton
Kostnad per km = 284 miljoner kr

Investering 205 miljarder kr
Byggtid 12 år

 

Spår på marken

Trafikverket

Axeltryck 22,5 ton
Kostnad per km = 320 - 420 miljoner kr

Investering 230 - 305 miljarder kr
Byggtid 25 år

--------------------------------------------

Trafikverket Budget
Kostnad per km = 283 miljoner kr

Investering 204 miljarder kr
Byggtid 25 år

 

 

En betongbro väger ca 4 - 5 gånger mer än en stålbro. Industriellt produceras i fabriker, men skillnaden i vikt ställer mycket större krav på tunga transporter och lyft. Modulerna för stålbron kan lyftas med ordinära medan betongbron kräver specialmaskiner.


Spår på stålbrobanor

AMCCT AB

Axeltryck 35 ton
Längd 30 meter kr

Vikt 270 - 300 ton,
tyngsta delkomponent 58 ton


Kan hanteras av de redskap och maskiner som idag finns på marknaden.

Spår på betongbrobanor

Corshammar/SKANSKA

Axeltryck 22,5 ton
Längd 40 meter

Vikt 1 150 ton


Kräver specialmaskiner och logistik för att kunna transportertas och hanteras.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden