Låga kostnader för investering, drift och underhåll

InvesteringAlla komponenter är standardiserade och fabrikstillverkade och monteras på platsPelare och brobalkar är helt i stål. En brobalk på 30 meter väger endast 58 ton och kan lyftas på plats med en mindre kran och transporten av balkar kräver inte mer än vanlig timmervägsstandardBefintliga stationer kan uppgraderas, och nuvarande vagnpark kan användas tills den fasas utmycket låga kostnader för markinlösen

 

DriftIngen snöröjning eftersom snön faller mellan spåren ner på markenOsannolik risk för urspårning där lok eller vagnar hamnar på markenOsannolik risk för driftstopp pga kollision med andra fordon, djur eller människorLiten risk för kopparstöld och annan åverkan på tågbanan

 

UnderhållEn räls har lång livslängd då alla 4 sidor kan användas som kontaktyta mot tåghjulen genom att rälsen kan lyftas upp och vändas med den nya sidan som kontaktytaVid marksättning kan pelarens höjd lätt ljusteraslätt att byta ur skadade delarMålningen håller i ca 40 år och brobalkarna kan målas om utan hinder för tågtrafiken


Redan befintliga spår på marken.Trafikverket har visat att underhållet av spår på banvall är höga och stiger med ålder

 

De nya tågen på pelare sänker ett antal andra kostnader. Restiderna sjunker, färre blir skadade i trafiken, bullernivån sänks, skogs- och jordbrukare kan börja utnyttja sin mark mer rationellt,


 
 
 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden