Godstransporter Luleå - Narvik


Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Upp till 450 km/h gällar InfraMag tåg.

 

Sammanställning Luleå - Narvik.

Trafikverket
Blandat km/h

AMCCT
225 km/h

AMCCT
320 km/h

AMCCT
450 km/h

7 timmar 16 minuter

3 tim 15 min
3 stopp

2 tim 27 min
3 stopp

Tveksamt se nedan Polar - Malmbanan

 

Polar - Malmbanan

Banan byggd på pelare och kan trafikeras av vanliga tåg ifall banan är eletrifierad. Den är också dimensionerad för att klara av godstransporter. Att bygga ut banan till att vara möjlig även med InfraMag är tveksamt då material ifrån malmvagnar (magnetiskt) kan ramla ned på spåret och orsaka problem med själva magnetbanan. Praktiska prover bör göras för att verifiera möjligheterna om detta är möjligt.

 

 


Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden